Welcome to NanChang University Museum!    Chinese | English
Opening Time of Nanchang University Museum
(Free!!)

Opening Time:Tuesday to Friday

9:00am-12:00am
14:00pm-17:00pm
About us | Contact us | About us | Contact us
Nanchang University Museum Copyright © 2011-2012
Address: 999 Xuefu road, Honggutan District, Nanchang city, Jiangxi province, China Zip-code: 330031 Email: ndbwg@ncu.edu.cn