Welcome to NanChang University Museum!    Chinese | English
Contact with Nanchang University Museum

Address: 999 Xuefu road, Honggutan District, Nanchang city, Jiangxi province, China Zip-code: 330031
Tel: 0791-3969972 0791-3969973

About us | Contact us | About us | Contact us
Nanchang University Museum Copyright © 2011-2012
Address: 999 Xuefu road, Honggutan District, Nanchang city, Jiangxi province, China Zip-code: 330031 Email: ndbwg@ncu.edu.cn